Logo

Our Posts

Pravni običaji

Pravo je ukupnost pravnih pravila, načela i instituta kojima se uređuju odnosi u određenoj društvenoj zajednici (pravo u objektivnom smislu). Njima su uređeni životni odnosi među ljudima, ali i odnosi ljudi prema društvenoj zajednici u kojoj žive i čijim pravilima se podvrgavaju. Pravo u subjektivnom smislu, su prava i obveze koje pojedincu (subjektu prava) daju i nameću propisi objektivnog prava.

Pravni običaji su pravila ponašanja koja su se kroz izvjesno potrebno vrijeme oblikovala u društvenoj zajednici na osnovi nekog ponavljanjem utvrđenog shvatanja, a zakonski im je propis svojom normom neposredno ili posredno dao pravni karakter.
Ne važe pravni običaji koji su suprotni ustavu, prinudnim propisima i moralu društva.

Pravni običaji imaju pravni značaj samo ako ih zakon priznaje, što je najčešći slučaj kada se njima popunjavaju tzv. pravne praznine, posebno u oblastima stvarnog prava i imovinskih odnosa uopšte. U obligacionim odnosima primjena običaja može se ugovoriti.

Nvo “Legalis”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *