Logo

Our Posts

Ekonomsko osnaživanje kroz ruralni razvoj

Ruralni razvoj je proces unapređenja kvaliteta života i ekonomskog blagostanja ljudi koji žive u ruralnim područjima. Aktivnosti vezane za ruralni razvoj imaju za cilj socio-ekonomski razvoj ruralnih područja, uz direktno učešće ruralnog stanovništva kako bi se ispunile potrebe specifične za dato područje i dati socio-ekonomski i kulturološki okvir. Za razliku od urbanih područja, ruralna područja su međusobno izuzetno različita po pitanju prirodnog i kulturnog nasleđa – s toga je i potrebno razvijati lokalne, regionalne i nacionalne programe ruralnog razvoja koji su prilagođeni za dato područje.

Tradicionalno, ruralna područja se vezuju za korišćenje prirodnih resursa i ekonomske grane poljoprivrede i šumarstva. Ipak, u razvoju ruralnih područja u savremeno doba prepoznat je i značaj koji ima obrazovanje, razvijanje privrede i razvoj infrastrukture.

U Evropi oko 90% kopnene površine čine ruralna područja u kojem živi skoro polovina stanovnika Evropske Unije. Ova područja se odlikuju bogatim i različitim prirodnim i kulturnim nasleđem. Ruralna područja proizvode najveći dio potrebe Evrope za hranom, drvnom građom i ostalim prirodnim resursima. Ruralna politika Evropske unije usmjerena je na jačanje konkurentnosti u ruralnim područjima, održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštitu životne sredine, i poboljšanje kvaliteta života ljudi na selu kroz diverzifikaciju i podizanje kvaliteta ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Ekonomsko osnaživanje sjevera Crne Gore u velikoj mjeri se može ostvariti kroz ruralni razvoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *