Logo

Our Posts

Podrška organizacijama civilnog društva da efikasnije doprinesu ruralnom razvoju Crne Gore

Nvo “Legalis” je danas imala priliku da pisustvuje prezentaciji projekta “Podrška OCD da efikasnije doprinesu ruralnom razvoju Crne Gore”.

Holandska organizacija CNVP – Connecting Natural Values and People danas je u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis prezentovala projekat “Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva”, koji je finansiran od strane Evropske Unije u okviru programa IPA/2017.

Od ključnih problema istaknuti su: odliv stanovništva sa ruralnog prostora, nepostojanje standardizovanog kvaliteta, nepostojanje formalno pravnog uređenja za pojedine grane poljoprivrede, mali broj registrovanih seoskih domaćinstava i njihova slaba informisanost o pitanjima koja se tiču tog procesa, kao i nepostojanje opšte infrastrukture. Glavne aktivnosti projekta podrazumijevaju identifikaciju i umrežavanje ruralnih OCD, izgradnju njihovih kapaciteta za politike ruralnog razvoja, kao i utvrđivanje potencijala za istraživanje i zastupanje, te održivi dijalog između ovih organizacija i lokalnih, odnosno nacionalnih vlasti.

Opšti cilj projekta je povećanje uticaja ruralnih organizacija civilnog duštva (OCD) i njihovog uključivanja u razvoj javnih politika i procese donošenja odluka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *