Logo

Our Posts

Poslovni plan

Poslovni plan je kao rezime ili CV (biografija) kompanije ili organizacije. On opisuje poslovne ciljeve, iskustvo, planove i sposobnosti. Dobro napisan poslovni plan u potpunosti prikazuje svrhu, ciljeve, tržište, strukturu menadžmenta, iskustvo i finansijsko zdravlje biznisa.

Osnovna svrha poslovnog plana je da  obezbijedi finansijsko investiranje za biznis, tražeći direktne investitore, preduzetnički kapital, donatorsku pomoć, komercijalne ili privatne kredite, ili aranžmane zajedničkih resursa. Traženje investicija može se sprovoditi u bilo kojem periodu razvoja životnog ciklusa biznisa – na početku kao plan za početak, u toku faze ekspanzije, ili u toku promjene poslovnih ciljeva ili fokusa.

Poslovni plan je takođe koristan i za samu poslovnu organizaciju. Može poslužiti kao plan aktivnosti ili kao smjernica za rast i ekspanziju, na taj način pomažući menadžment timu da ostane fokusiran na poslovnim ciljevima.  Mijenjanjem i razvojem biznisa mijenjaće se i poslovni plan, a planovi iz prošlosti mogu poslužiti kao zapis o rastu organizacije. Poslovni plan se takođe može koristiti za zapošljavanje.

Važno je zapamtiti da se poslovni plan nikada ne može završiti, i da  ga stalno treba revidirati i dopunjavati.

Kada počnete da pripremate vaš prvi nacrt, nemojte se obeshrabriti. To je vaš prvi nacrt i najvažniji cilj je da počnete prenositi ideje, misli i činjenice na papir, što će vam dozvoliti da vidite kako poslovni plan i biznis počinju dobijati oblik.

Nvo “Legalis”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *