Logo

Our Posts

Trening “Upravljanje projektnim ciklusom”

Predstavnici  Nvo “LEGALIS” imali su priliku da u Pljevljima 09. – 10. marta učestvuju na dvodnevnom treningu “Upravljanje projektnim ciklusom”.

Cilj treninga je bio da se predstavnicima civilnog sektora omogući usvajanje znanja i vještina u vezi sa upravljanjem projektnim ciklusom i pisanjem projekata u skladu sa pristupom logičkog okvira, kao i aktivnu pripremu projektne aplikacije u skladu sa ReLOaD pozivom.

U okviru dnodnevne obuke odžan je i info dan vezan za poziv nevladinim organizacijama  iz Pljevalja , a u okviru “Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu” kojeg finasira Evropska Unija, a sprovodu UNDP.

Nvo “LEGALIS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *