Logo

Our Posts

Projekat “Mladi i preduzetništvo”

U okviru projekta “Mladi i preduzetništvo” Nvo “LEGALIS” je u saradnji sa Američkim uglom iz Pljevalja realizovao 4 radionice-predavanja na sledeće teme:

  • Kako se predstaviti na tržištu rada – ova aktivnost je podrazumijevala pisanje CV,prepratnog i motivacionog pisma, kao i korespondecija sa poslodavcem.
  • Pisanje i imlementacija projekata – u okviru ove aktivnosti prezentovani su bitni elementi projekta, zatim šta je projektni ciklus, kao i načini imlementacije projekta, budžet projekta, kao i koji su potecijalni donatori.
  •  
  • Biznis plan – na ovoj radionici je predstavljeno šta je to biznis, biznis ideja, bitni elementi biznis plana,kao i koje su kreditne linije podrške za pokretanje sopstvenog biznisa, pravna regulativa za registraciju preduzetništva.
  • Socijalno preduzetništvo –zasnovano je na vrijednostima kao što su: solidarnost,demokratija i etika u poslovanju,jer na prvo mjesto stavlja čovjeka, a ne kapital. Predstavljena je trenutna pravna regulativa za pokretanje socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori, zatim koje su to uloge socijalnog preduzetništva. Predstavljeni su načini pokretanja socijalnog preduzetništva kroz nevladine organizacije.

Ukupan broj zainteresovanih osoba koji su prošli kroz neku od ovih aktivnosti je 35.

Nvo “LEGALIS” će nastojati da i u budućnosti realizuje slične aktivnosti.

Nvo “LEGALIS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *