Logo

Our Posts

Zelena ekonomija

Zelena ekonomija je danas bitan dio ekonomije, nacionalne i globalne, i sada je potrebno da na tome radimo na održljiv i sveobuhvatan način. Partnerstvo i umrežavanje su osnovni koraci u tom pravcu, a najveća odgovornost na vladama, i neophodno je u čitav proces uključiti čitavo društvo, prije svega mlade generacije.

Zelena ekonomija, odnosno projekti u oblasti zaštite životne sredine, predstavljaju razvojnu šansu za Crnu Goru i jedini su način da zemlja privuče strane investicije i poveća svoj rast i broj radnih mjesta.

Danas u svijetu postoje najrazličitije metodologije za klasifikaciju zelenih radnih mjesta. Međutim, postavlјa se pitanje da li Crna Gora svojim kapacitetom i tehnološkim mogućnostima ima potrebu za takvim radnim mjestima ili treba izvršiti klasifikaciju u odnosu na sadašnje i buduće potencijale koje Crna Gora ima, a u skladu sa Evropskom unijom.

Urbano planiranje može da doprinese razvoju zelene ekonomije na način što će transformisati tradicionalne zajednice u moderne održive zajednice. Takođe, dobro urbanističko planiranje ima veliku prednost da iskombinuje efikasnost resursa sa ekonomskim i socijalnim prilikama.

U koraku sa razvojem društva razvijale su se tehnologije i privredne grane kao i preduzeća. Međutim, razvoj određenih grana poslovanja pratilo je zagađivanje prirode i uništavanje prirodnih resursa. Zbog potrebe za većim zaposlenjem, ali i inovacijama koje će pratiti zaštitu životne sredine, sve se više razvijaju zeleni poslovi. Zeleni poslovi nemaju preciznu definiciju, ali približno, to je poslovanje koje ima za cilj unapređenje privrede i društvenog blagostanja uz istovremeno očuvanje životne sredine. Mnogi tradicionalni poslovi i zaposlenja ne mogu nestati, ali se mogu prilagoditi i unaprijediti u cilju očuvanja životne sredine.

Nvo “Legalis”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *