Logo

Our Posts

Ponašanje potrošača

Ponašanje potrošača predstavlja niz aktivnosti usmjerenih na traženje vrijednosti do kojih dolazi onda kada ljudi zadovoljavaju prepoznate potrebe. Drugim riječima kada potrošač shvati da mu je nešto potrebno, započinje lančanu reakciju: on počinje da nalazi poželjne načine za zadovoljavanje te potreba. Lančana reakcija obuhvata psihološke procese, uključujući misli, osjećanja i ponašanje i čitav proces se kruniše vrijednošću.

Ponašanje potrošača može da se posmatra iz dvije perspektive:

  • Kao razmišljanje i djelovanje ljudi
  • Kao oblast izučavanja ljudi koje se uklapa u ukupno ljudsko znanje.

Ponašanje potrošača je dinamično. Sve što neko treba da uradi jeste da ispita razlike u životnom standardu između današnjih potrošača i potrošača koji su živjeli prije 50 ili 100 godina, da bi se stekao uvid u to kako je ponašanje potrošača mijenjalo tokom vremena.

Može se reći da potrošači skoro nikad nijesu zadovoljni. To je zapravo dobro zato što u težnji da zadovolje zahtjeve potrošača, mnoge kompanije nude sve inovativnije proizvode i bilježe rast prodaje.

Danas milijarde potrošača širom svijeta imaju pristup tržištima tokom 24 sata, a sedam dana u nedelji zahvaljujući internetu.  Danas potrošači ne moraju da idu na poštu ili u druge naplatne službe  da plate neki račun (struju, grijanje, komunalije), oni to mogu da urade od kuće putem svog e-naloga, a sa svog računara ili mobilnog telefona.

Kupovina online može da bude vrijedno iskustvo, ali da li virtuelna kupovina i “prava” kupovina donose jednako zadovoljstvo? Mišljenje ja da NE.

  Nvo “LEGALIS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *