Logo

Our Posts

Projekat “MLAD SE OSNAŽI I SAM POSAO POTRAŽI”

U okviru ovog projekta sprovedene su sledeće projektne aktivnosti:

  • okrugli sto na temu “Predstavljanje tržišta rada”
  • Predavanje na temu “Pisanje biznis plana”
  • Konkurs za tri najbolja biznis plana

Na konkursu za izbor tri najbolja biznis plana pristiglo je ukupno šest biznis planova-biznis ideja, a od toga je pet biznis planova ispunjavalo formu predviđenu konkursom.

Tročlana komisija je izabrala tri najbolja biznis plana,odnosno tri najbolje biznis ideje:

  • Gameing
  • Pogon za sušenje šljiva
  • Dom majstora

Ove biznis ideje su nagrađene. Nagrada za prvo mjesto je tablet uređaj, nagrada za drugo mjesto tablet uređaj, nagrada za treće mjeste set motivacionih knjiga o biznisu i preduzetništvu.

Pravo učešća na konkursu imali su mladi sa teritorije opštine Pljevlja.

Mladi su se u okviru ovog projekta upoznali i sa tržištem rada odnosno načinima samozapošljavanja i zapošljavanja, kao i kreditnim linijama za pokretanje sopstvenog biznisa.

Projekat “Mlad se osnaži i sam posao potraži” podržan je od strane Nvo “Da zaživi selo”Pljevlja, a u okviru projekta osnaživanja rada omladinskog kluba i omladinskih organizacija, a kroz subgranting za realizaciju LPAM koje je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *