Logo

Our Posts

Projekat: “Rijeka je odraz (ne)kulture građana

Nvo “Legalis” iz Pljevalja realizuje projekat  pod nazivom “Rijeka je odraz ne(kulture) građana”. Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). ReLOaD program finasira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

Razlozi za realizaciju ovog projekta se ogledaju u postojanju prirodnih potencijala u pljevaljskim ribolovnim vodama koje nisu iskorišćene kroz valorizaciju ribolovnog turizma u opštini Pljevlja. Pljevaljske vode imaju kapacitete koji bi mogli da zadovolje i najzahtjevnije sportske ribolovce, ali uz predhodnu sanaciju određenih ekoloških problema, prije svega pojavu komunalnog čvrstog otpada u vodama. Značaj ovog projekta je veliki sa aspekta promovisanja ribolovnog turizma u pljevaljskoj opštini, tj. ruralnog turizma, koji bi bio novi brend naše opštine. Kroz razvoj ribolovnog turizma dolazi do povećanja broja sportskih ribolovaca koji će dolaziti u opštinu Pljevlja, a samim tim će postići i veći broj turista, naročito na ruralnom području naše opštine. Ciljevi projekta su razvoj novog vida ruralnog turizma u opštini Pljevljja – ribolovnog turizma, kao i ekološka sanacija pljevaljskih voda od čvrstog komunalnog otpada kroz primjenu primjera dobre prakse iz drugih nama susjednih opština.

Projekat se zasniva na aktivnostima koje možemo podijeliti u tri segmenta:

  1. Aktivnosti na ispitivanju stanja i uzroka stanja ekologije voda: Informisanje građana o ekološkom stanju pljevaljskih vodotokova, Održavanje okruglog stola sa MZ koje obuhvataju pljevaljske vodotokove, Snimanje ekoloških emisija u saradnji sa TV Pljevlja.
  2. Aktivnosti na poboljšanju stanja ekologije voda: Čišćenje obala rijeke Ćehotine od komunalnog otpada, Raspisivanje Konkursa za najbolje idejno rešenje za zaustavljanje i sakupljanje komunalnog otpada, Izrada i postavljanje ekoloških info tabli pored vodotokova, Održavanje okruglog stola sa pljevaljskim zagađivačima i Opštinom Pljevlja

uz prenošenje primjera dobre prakse i stvaranje finansijskih uslova za realizaciju zaustavne brane za sakupljanje komunalnog otpada

  1. Aktivnosti na iskorišćavanju potencijala pljevaljskih voda kroz razvoj ribolovnog turizma: Uređenje obale i izgradnja drvenih hladnika, Izrada promo materijala (brošure i video spota o ribolovnom turizmu u Pljevljima za potrebe TO Pljevlja), Promocija ribolovnog turizma.

 Realizacija ovog projekta traje sedam mjeseci.

Partner na projektu je NVO „Bistro i čisto“. Saradnici na projektu su: Turistička organizacija Pljevlja, SRK „Lipljen“, kao i NVO „Da zaživi selo“ Pljevlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *