Logo

Our Posts

Akcija čišćenja korita rijeke Ćehotine

Nvo “LEGALIS” je u okviru projekta “Rijeka je odraz (ne) kulture građana” , a na Međunarodni dan čišćenja obala sprovela je akciju čiščenja rijeke Ćehotine na dvije lokacije u Židovićima i Glisnici.
Projekat je podržan je kroz ReLOaD program, koji finansira EU, a sprovodi UNDP u Crnoj Gori.
Akcija čišćenja je sprovedena u saradnji sa SRK “Lipljen” Pljevlja i Sekretarijatom za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode Opštine Pljevlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *