Logo

Biznis I preduzetnistvo

BIZNIS I PREDUZETNIŠTVO


Za poslovni uspeh, pored dobre ideje potrebno je posedovati i poznavati niz pravnih, finansijskih i opštih poslovnih pravila i procedura. 

Preduzetništvo je, jednostavno rečeno, svako preduzimanje nekog poduhvata – a preduzetnik je onaj ko preduzima taj poduhvat, ko je preduzimljiv. Poduhvat je najčešće poslovni, te se preduzetništvo može opisati kao osnivanje, organizacija i vođenje određenog preduzeća.

Međutim, preduzetništvo se danas definiše u mnogo širem smislu.

Preduzetništvo je poslovna aktivnost usmjerena ka stvaranju novih materijalnih i društvenih vrijednosti i mijenjanju stvari na bolje kroz pružanje novih proizvoda i usluga na tržištu.

Prvi korak ka usješnom biznizu I preduzetništvu je dobar biznis plan.

Biznis plan predstavlja elaborat (dokument) koji sadrži osnovne elemente jednog poslovnog poduhvata koji namjerava da realizuje određeno preduzeće ili preduzetnik i koji omogućava potencijalnim investitorima i finansijerima brže razmatranje prezentovanog poduhvata i lakše i efikasnije donošenje odluke o eventualnom finansiranju, odnosno učešću u realizaciji istog.

Ljudski Resursi

Zastita potrošača

Biznis I preduzetnistvo

Brošure

Vodic za COSME

Čime se bavimo

MLADI I DJECA

Mladi, su lica od navršenih 15 do 30 godina života.

Mladi su jednaki u ostvarivanju prava, bez obzira na: nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, društveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo.

LjUDSKI RESURSI

Ljudski resursi su posebne organizacione jedinice u firmama, kompanijama koje se bavi upravljanjem ljudi od procesa selekcije do njihovog prestanka rada za tu kompaniju. Dakle, vode računa o pojedincu u okviru firme, o njihovim rezultatima i sposobnostima, kao i o dijelu organizacije koji se bavi zapošljavanjem, otpuštanjem, treningom i drugim poslovima vezanim za osoblje.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Potrošač je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nijesu namijenjene njegovom zanimanju ili poslovnoj djelatnosti.

Pojam „potrošač” upotrebljava se da opiše i razgraniči dvije vrste potrošačkih jedinica:

ljude (građane) kao potrošače i organizacije (preduzeća, ustanove) kao potrošače

BIZNIS I PREDUZETNIŠTVO

Za poslovni uspeh, pored dobre ideje potrebno je posedovati i poznavati niz pravnih, finansijskih i opštih poslovnih pravila i procedura.  Preduzetništvo je, jednostavno rečeno, svako preduzimanje nekog poduhvata – a preduzetnik je onaj ko preduzima taj poduhvat, ko je preduzimljiv. Poduhvat je najčešće poslovni, te se preduzetništvo može opisati kao osnivanje, organizacija i vođenje određenog preduzeća.

Mislite da su vam povrijeđena prava

Molimo vas da nas kontaktirate