Logo

Ljudski resursi

LjUDSKI RESURSI


Ljudski resursi su posebne organizacione jedinice u firmama, kompanijama koje se bavi upravljanjem ljudi od procesa selekcije do njihovog prestanka rada za tu kompaniju. Dakle, vode računa o pojedincu u okviru firme, o njihovim rezultatima i sposobnostima, kao i o dijelu organizacije koji se bavi zapošljavanjem, otpuštanjem, treningom i drugim poslovima vezanim za osoblje.

Ljudske resurse u jednoj radnoj organizaciji čine svi njeni zaposleni, ali se u njih mogu ubrojati i svi oni koje ta organizacija može ili želi da privuče da postanu njeni zaposleni.

Sektor ljudskih resursa čini važnu ulogu svake kompanije, budući da vodi računa o jednom od najvažnijih resursa svake kompanije – zaposlenima. Osnovna zaduženja menadžera ljudskih resursa su:

✓ Upravlja ljudima koji individualno i timski doprinose ostvarenju profesionalnih ciljeva,
✓ Pruža zaposlenima mogućnost da dostignu svoj puni potencijal,
✓ Omogućava da u kompaniji pravi čovjek bude na pravom mjestu.

Baviti se ovim poslom, odnosno ljudima, vrlo je specifično, zahtjevno i interesantno zanimanje. Potreban je širok spektar znanja iz psihologije, pedagogije, andragogije i drugih oblasti. Utvrditi profil ličnosti za svako radno mjesto, izvršiti pravilan izbor kadra i predvidjeti njegovu uspješnost, samo je dio posla HR menadžera. 

Ljudski Resursi

Zastita potrošača

Biznis I preduzetnistvo

Čime se bavimo

MLADI I DJECA

Mladi, su lica od navršenih 15 do 30 godina života.

Mladi su jednaki u ostvarivanju prava, bez obzira na: nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, društveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo.

LjUDSKI RESURSI

Ljudski resursi su posebne organizacione jedinice u firmama, kompanijama koje se bavi upravljanjem ljudi od procesa selekcije do njihovog prestanka rada za tu kompaniju. Dakle, vode računa o pojedincu u okviru firme, o njihovim rezultatima i sposobnostima, kao i o dijelu organizacije koji se bavi zapošljavanjem, otpuštanjem, treningom i drugim poslovima vezanim za osoblje.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Potrošač je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nijesu namijenjene njegovom zanimanju ili poslovnoj djelatnosti.

Pojam „potrošač” upotrebljava se da opiše i razgraniči dvije vrste potrošačkih jedinica:

ljude (građane) kao potrošače i organizacije (preduzeća, ustanove) kao potrošače

BIZNIS I PREDUZETNIŠTVO

Za poslovni uspeh, pored dobre ideje potrebno je posedovati i poznavati niz pravnih, finansijskih i opštih poslovnih pravila i procedura.  Preduzetništvo je, jednostavno rečeno, svako preduzimanje nekog poduhvata – a preduzetnik je onaj ko preduzima taj poduhvat, ko je preduzimljiv. Poduhvat je najčešće poslovni, te se preduzetništvo može opisati kao osnivanje, organizacija i vođenje određenog preduzeća.

Mislite da su vam povrijeđena prava

Molimo vas da nas kontaktirate