Logo

Zaštita potrošača

ZAŠTITA POTROŠAČA


Potrošač je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nijesu namijenjene njegovom zanimanju ili poslovnoj djelatnosti.

Pojam „potrošač” upotrebljava se da opiše i razgraniči dvije vrste potrošačkih jedinica:

  ljude (građane) kao potrošače i

  organizacije (preduzeća, ustanove) kao potrošače

Razlike između kupca, korisnika i potrošača proizvoda i usluga:

 Kupac je osoba koja vrši (obavlja) stvarnu kupovinu. Sinonimi za kupca su klijent i mušterija. Kupac se može definisati kao „bilo koja osoba koja na shvatljiv način kupuje određeni proizvod”. To podrazumeva nekog ko ima latentni interes za određenim proizvodima i nameru da iste nabavi, kupi. Kupac je po pravilu anonimna osoba koja je potencijalno voljna i spremna da kupuje.

Kod nas u Crnoj Gori sva prava i  potrošača određena su Zakonom o zaštiti potrošača koji je donijet 2013.godine.

Ljudski Resursi

Zastita potrošača

Biznis I preduzetnistvo

Čime se bavimo

MLADI I DJECA

Mladi, su lica od navršenih 15 do 30 godina života.

Mladi su jednaki u ostvarivanju prava, bez obzira na: nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, društveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo.

LjUDSKI RESURSI

Ljudski resursi su posebne organizacione jedinice u firmama, kompanijama koje se bavi upravljanjem ljudi od procesa selekcije do njihovog prestanka rada za tu kompaniju. Dakle, vode računa o pojedincu u okviru firme, o njihovim rezultatima i sposobnostima, kao i o dijelu organizacije koji se bavi zapošljavanjem, otpuštanjem, treningom i drugim poslovima vezanim za osoblje.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Potrošač je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nijesu namijenjene njegovom zanimanju ili poslovnoj djelatnosti.

Pojam „potrošač” upotrebljava se da opiše i razgraniči dvije vrste potrošačkih jedinica:

ljude (građane) kao potrošače i organizacije (preduzeća, ustanove) kao potrošače

BIZNIS I PREDUZETNIŠTVO

Za poslovni uspeh, pored dobre ideje potrebno je posedovati i poznavati niz pravnih, finansijskih i opštih poslovnih pravila i procedura.  Preduzetništvo je, jednostavno rečeno, svako preduzimanje nekog poduhvata – a preduzetnik je onaj ko preduzima taj poduhvat, ko je preduzimljiv. Poduhvat je najčešće poslovni, te se preduzetništvo može opisati kao osnivanje, organizacija i vođenje određenog preduzeća.

Mislite da su vam povrijeđena prava

Molimo vas da nas kontaktirate